Forside Udskriv

Kampesten

Artikler

Anlæg af haver
Anlægsgartner
Bede
Belægning
Belægning
Beplantning
Beskæring
Brolægger
Brolægning
Brosten
Fliseanlæg
Fliser
Fliserbejde
Flishugning
Fældning
Gartner
Gartnerarbejde
Glatførebekæmpelse
Granit
Granitsten
Græsklipning
Græsplæner
Græsslåning
Gårdanlæg
Gårdsanering
Haveanlæg
Haveanlæg
Havearbejde
Havearkitekt
Havebassin
Havetegninger
Hegn
Hegnsarbejde
Hækkeklipning
Hækklipning
Indkørsler
Kampesten
Kampestensmure
Lugning
Nyanlæg
Planteopgaver
Rhododendronbede
Rodfræsning
Rullegræs
Snerydning
Staudebede
Stenarbejde
Stier
Støttemure

Søer
Terasse
Topkapping
Trimning
Træfældning
Træpleje
Vandbassin
Vedligeholdelse
Vintervedligeholdelse

Tilbage til forside

Kampesten


Kampesten eller bare kamp er en betegnelse for sten, som bruges i byggeri. Kampesten kommer af et oldnordisk ord, som er beslægtet med kumbr = træklods.

Kampesten eller bare kamp er en betegnelse for sten, som bruges i byggeri. Kampesten kommer af et oldnordisk ord, som er beslægtet med kumbr = "træklods".
 
Kampesten er det perfekte valg til stengærder, støttemurer og andre former for afgræsninger eller dekoration
 Hvordan flækker man Kampesten eller store sten, der er ca. 50-80 cm i diameter?  
Du kan flække en Kampesten ved at bore en række 6-8 mm huller, der hvor stenen skal flækkes. Der skal være 5-8 cm mellem hullerne, der skal være minimum 3-4 cm dybe. Hullerne borer du med et såkaldt SDS bor og en borehammer. Til flækningen bruger du en almindelig mejsel og en kraftig mukkert.
Der findes en særlig mørtel, der er beregnet til at flække sten med, men den er sikkert svær at finde frem til for ikke-professionelle. Når mørtelen størkner, udvider den sig, så Kampesten eksploderer.
 
Stensætning af Kampesten
En stensætning af Kampesten er noget af et puslespil at give sig i kast med, og som sådan også meget tålmodighedskrævende.
For at stensætningen skal undgå at skride ud ligesom gruset, er det vigtigt, at den er bredere i bunden end for oven. Det nederste lag af Kampesten skal ligge stabilt i grus og gerne ca. 10 cm. under det laveste af de tilstøddende niveauer.
For at få en pæn vandret overkant på stensætningen, er det en god ide at spænde en snor ud i den ønskede højde. Med et lille plastic-libelle (vaterpas) beregnet til at hænge på snoren, kan du sørge for at snoren er præcis i vatter.
Og så er det simpelthen som at lægge et Kampesten puslespil. Efter den første dags pusleri, kan det være, du synes, at du er ved at få styr på det og har lyst til at begynde forfra. Så gør du bare det. Inden stensætningen er færdig, kan du snildt have lagt den om flere gange. Det tager faktisk flere år, at få den øvelse og teknik som skal til for at lægge en pæn stensætning med Kampesten; men man lærer det aldrig, hvis man ikke forsøger.
 
Hvis du vil have forskellige stenbedsplanter til at gro i din stensætning, fylder du sandblandet jord ind mellem stenene. Hvis du derimod vil have en renholdt og ukrudtsfri stensætning, skal hulrummene mellem Kampesten fyldes ud med sand eller grus.
 

Kontakt os for yderligere information


E-mail: *
Evt. Telefon:
2 + 5 =
Evt. bemærkninger:
 


Læs også vores andre artikler om:


Trimning

Hvis plænen skal holdes slidestærk og i god vækst fra fra start af, skal der sættes ind med trimning.
Læs mere

Brosten

Brosten er tilhuggede natursten i terningeform. Som regel er materialet granit, men brosten af basalt og gnejs ses også.
Læs mere

Havearkitekt

En havearkitekt planlægger og tegner haveplaner. At spørge og lytte er en afgørende del af processen, når en have planlægges.
Læs mere

Bede

Hvem har ikke lyst til at fjerne noget af græsplænen for at få nye blomstrende blomster bede til sommer?
Læs mere

Hegn

Et hegn er en landskabelig adskillelse mellem noget indre og noget ydre.
Læs mere

Fliserbejde

Flisearbejde omfatter herregårdssten, chaussésten, Odense klinken, twister belægningsfliser, Monasteria belægningsklinker og meget mere.
Læs mere